Tuesday, June 3, 2014

#KAJIAN : ZIARAH AL QUDS 3/6

Sejarah al Quds

Sebuah proses at Ta'silu Feqhi (pengakaran feqh) tidak lengkap, kecuali dengan pemerhatian penuh pada latar masalah yang berkaitan. al Quds adalah sebuah nama laqabi (gelaran) terhadap Majis al Aqsa, yang bermaksud at Thuhr (suci). Maka al Ardhu al Muqaddasah bermaksud, Tanah yang Suci.

Sejarah adalah cerminan sebuah bangsa, menoleh untuk mengambil ibrah masa lalu, membumikannya pada waktu kini dan merencana untuk masa hadapan. Ruang yang terhad ini saya manfaatkan sekadar memberi gambaran umum tentang Palestin, sejarah pembentukannya dan krisis yang dihadapinya.

Berikut adalah ringkasan sejatah al Quds, lebih tepat Palestin [1];

120 S.M - Banu Israel memasuki bumi Kan'an
160 2.M - bina semula Haikal ke-dua
62 M - Rom menjajah al Quds
132 M - Percubaan menghancurkan al Quds dan bangsa Yahudi
638 M - Umar r.a membuka al Quds dan seluruh bumi Palestin
1099 M - Tentera Salib menjajah al Quds dan membunuh Yahudi dan Muslimin
1187 M - Salahuddin al Ayyubi membuka semula al Quds
1516 M - Palestin digabungkan dibawah kerjaan Uthmaniyah
1882 M - Hijrah pertama bangsa Yahudi ke Palestin
1897 M - Persidangan Yahudi pertama memutuskan untuk mendirikan sebuah negara Israel di tanah Palestin
1917 M - Perjanjian Belfour, pemahsyuran Negara Bangsa untuk Yahudi
1920 M - Mandat British ke atas Palestin
1929 M - Bangsa Arab bangkit dengan siri demonstrasi bantahan terhadap penjajahan Palestin
1945 M - Pengganas zionis memasuki kediaman pimpinan British di Hotel Malik Daud dan membunuh perantara UN
1947 M - UN bersepakat ke atas cadangan pemecahan tanah Palestin kepada tanah Yahudi dan Arab, Arab menolak cadangan tersebut
1948 M - Nakbah, lahir negara haram Israel secara rasminya 
1949 M - Penghapusan etnik dan menghalau keluar penduduk Palestin ke luar negara haram Israel
1956 M - Pertembungan tiga-penjuru (krisis Suez), tentera Israel menguasai Sinai
1964 M - Penubuhan Gerakan Pembebasan Palestin (PLO)
1967 M - Israel memenangi perang enam hari atau Naksah
1968 M - Penubuhan Gerakan Pembebasan Palestin (PFLP)
1969 M - Yasir Arafat dilantik sebagai pengerusi PLO yang pertama
1970 M - Perang Atrisi antara Israel dan Mesir
1971 M - Black September organisasi yang membunuh Wasfi at Tal Perdana Menteri Jordan 
1973 M - Perang Yom Kippur antara Israel-Mesir-Syria
1974 M - Yasir Arafat muncil kali pertama dan berucap dalam persidangan UN 
1977 M - Perjanjian Camp David antara Mesir yang diwakili presidennya Anwar Sadat bersama Israel
1987 M - Intifadhah pertama
1991 M - Perang Teluk ke-dua, Persidangan Keamanan di Madrid
1993 M - Perjanjian Oslo ditandatangani di White House
1996 M - Yaser Arafat dilantik sebagai presiden Palestin 
1998 M - Arafat dan Netanyahu menandatangani memorendum Sungai Wye
1999 M - Ehud Barak menandatangani memorendum Sungai Wye ke-dua
2000 M - Intifadhah ke-dua
2001 M - Sharon dilantik sebagai Perdana Menteri, beberapa bandar Palestin dibom demi membalas operasi pengebom berani mati dari warga Palestin
2004 M - Kematian Yasir Arafat, Mahmoud Abbas dilantik sebagai presiden Palestin (pecahan tebing barat)
2005 M - Pembunuhan Bayt Lahiya, pilihanraya legislatif
2006 M - HAMAS memenangi pilihanraya legislatif, penculikan Gilad Shalit, penyembelihan Bayt Hanun
2008 M - Peristiwa serangan ke atas wilayah Gaza, 'Aka dan al Khalil
2009 M - Pertembungan darat ke atas Gaza, Zionis keluar dari wilayah Gaza, bermula episod pertembungan baru Zionis ke atas Gaza
2012 M - Peristiwa Hijaratu as Sijjin (batuan neraka) atau Operasi Pillar of Cloud, Presiden Mesir semas Mohd Morsi menjadi perantara untuk persefahaman Gaza-Israel


Kedudukan al Quds di sisi Islam

al Quds, di sisi iman para Muslimin punya kedudukan yang terlalu istimewa. al Quds dikira sebagai pusat pertembungan antara tiga agama langit, Islam, Yahudi dan Nasrani. Bagi para Muslim, amat penting untuk kita meneliti nas nas berkaitan al Quds. Penguasaan yang nihil tentang nas adalah sebuah keniscayaan dalam perbahasan krisis al Quds.

pertama : Kiblat Pertama 

al baqarah : 150

Ayat ini diturunkan selepas 16 tahun peristiwa Hijrah Muslimin ke Madinah. Ia memberi arahan kepada Muslimin untuk mengalihkan kiblah mereka, dari Masjid al Aqsa ke Ka'bah.

al Barra' bin Ghazib r.a telah menceritakan bahawa, "kami telah solat bersama Rasulullah s.a.w menghadap Masjid al Aqsa selama 16 atau 17 bulan kemudian beralih ke Ka'abah"[2] 

kedua : Bumi Isra' dan Mi'raj

"Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat" al Isra' : 1

Allah s.w.t telah berkenan menjadikannya destinasi akhir, ekspedisi Isra' dan titik mula Mi'raj yang dilalui baginda s.a.w. Telah bertemu para Rasul dan Anbiya' seraya solat berjemaah dengan berimamkan baginda s.a.w.

Ia adalah tapak perlepasan Nabi s.a.w ke Sidhratul Muntaha. Anas bin Malik telah meriwayatkan, bahawa Nabi s.a.w telah bersabda, "aku telah didatangi Buroq (haiwan putih, lebih tinggi dari keldai dan tidak lebih dari baghal), aku telah menungganginya sehingga tiba di Baytul Maqdis. Aku telah mengikatnya dan aku memasuki Masjid dan bersolat di dalamnya dua raka'at. Kemudian aku keluar dan Jibril a.s mendatangiku dengan dua bekas air, khamr (arak) dan laban (susu) maka aku telah memilih susu. Jibril a.s berkata : engkau telah memilih fitrah. Kemudian aku dimi'rajkan ke langit"[3]

ketiga : Kota Agung yang Ketiga

Allah s.w.t telah memberi kemuliaan ke atas Kota Makkah al Mukarramah dengan ada padanya Masjid al Haram justeru mengiktirafnya selaku Kota pertama Islam, di kedudukan ke-dua adalah Kota Madinah yang mulia dengan adanya Masjid an Nabawi, padanya juga dimaqamkan jasad Nabi s.a.w. Kota al Quds adalah selepas keduanya, Allah s.w.t telah memuliakannya dengan Masjid al Aqsa.

Abu Hurairah r.a telah meriwayatkan dari Abi Sa'ed al Khudhri r.a bahawa Nabi s.a.w telah bersabda, "Janganlah bersusah payah bermusafir kecuali ke tiga masjid ; Masjid al Haram, Masjid al Aqsa dan Masjid ini (an Nabawi)"[4]

Antaranya juga Nabi s.a.w bersabda, "keutamaan solat di Masjid al Haram ke atas selainnya adalah sebanyak 100 ribu solat, di Masjid an Nabawi sebanyak 1000 solat dan di Masjid al Aqsa sebanyak 500 solat"[5]

Abu Dzar r.a telah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi s.a.w tentang masjid pertama yang dibina di muka bumi dan baginda s.a.w telah menjawab, "Masjid al Haram" kemudian aku berkata, selepas itu? Nabi s.a.w bersabda, "Masjid al Aqsa" aku berkata, berapa tempoh masa antara keduanya? sabda baginda s.a.w, "40 tahun, dan jika tiba waktu solat maka sembahyanglah"[6]

keempat : Bumi para Anbiya' dan Barakah

"Demi Tin dan Zaitun, Demi Tursina, dan negeri yang aman ini" at teen : 1-3

Ibnu Katheer di dalam tafseernya yang masyhur, telah menghurai ayat ini dengan menyatakan, "telah berkata sebahagian para Imam: ini adalah tiga pusat kelahiran para Anbiya' dalam kalangan uli al 'azmi, penanggungjawab risalah terbesar. Pertama: tanah Tin dan Zaitun, ia adalah Baytul Maqdis. Telah lahir di atasnya, Isa ibn Maryam a.s. Kedua: Tursina, tempat Allah melantik Musa bin Imran a.s. Ketiga: Baladu al Amin, siapa yang memasukinya menjadi aman. Jelaslah pada kita melalui penafsiran ini, di Baladu al Amin telah lahir risalah Muhammad s.a.w, di Tursina telah lahir Yahudi melalui risalah Musa a.s, manakala Tin dan Zaitun adalah tempat lahir risalah Isa a.s"[7]

Allah s.w.t telah memberi isyarat kemuliaan tanah ini melalui lima tempat berikut dari Quran;

"Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat" al Isra' : 1

"Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam" al Anbiya' : 71

"Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bahagian timur dan bahagian baratnya yang telah kami berkati" al A'araf : 137

"Dan untuk Suleiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami berkati padanya" al Anbiya' : 81

"Dan Kami jadikan antara mereka dan negeri yang kami berkati, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman" Saba' : 18

Kesemua ayat ini merujuk terus kepada Baytul Maqdis, Tanah Syam dan Palestin malah seluruh ulama' telah bersepakat ke atas tafsiran tersebut.

kelima : Bumi Jihad

Bumi Tin dan Zaitun, al Quds telah menjadi saksi siri jihad dan perjuangan sepanjang sejarah. Umar r.a telah menjadi sosok pertama yang membuka semula al Quds kemudian mengembalikannya kepada Islam, beliau r.a telah tiba di al Quds dalam sebuah peristiwa bersejarah dan menerima kunci Kota al Quds. Ketika itu, Memorendum Umariyah telah dipersetujui di antara Umar r.a dan penduduk asal al Quds.

Tentera Salib telah bertindak ganas merampas tanah ini selepas itu. 100 tahun kemudian, Allah s.w.t telah memilih Salahuddin al Ayyubi selaku pembuka semula al Quds pada era Abbasiyah. 

Sehingga hari ini, al Quds terus bersaksi dan akan kekal bersaksi sehinggalah hari kiamat bahawa di atasnya telah terkorban para parajurit dan negarawan, telah terluka para mujahidin ummah sepanjang zaman. Ia popular, sebagai al Ardhu al Jihad wa ar Ribath (Bumi Jihad dan Perjuangan).

Sabda baginda s.a.w, "Akan sentiasa ada segolongan dari ummatku yang menegakkan kebenaran dan berjuang menentang musuh mereka. Barang siapa cuba menghampakan mereka, tidak sekali-kali dapat melukakan mereka mahupun oleh kesusahan yang menimpa mereka sehinggalah datang keputusan Allah dan mereka tetap sedemikian"[8] 


Geopolitik al Quds

al Quds atau Baytul Maqdis (Hebrew: Our Sylem) merupakan kota terbesar di Palestin. Israel, dengan dokongan polis dunia telah meletakkan kota ini sebagai ibu kota mereka. Para pejuang dan bangsa Palestin tidak pernah berhenti melaungkan bahawa Baytul Maqdis akan hanya menjadi hak milik Palestin, walau apapun senario dan rencam politiknya.

Kota al Quds terletak di kawasan tengah Palestin, timur kepada Laut Mediterranian di samping banjaran bukit bukau yang melunjur ke barat dan timur. al Quds berkedudukan 750 meter dari paras Laut Mediterranian, 1150 meter dari paras Laut Mati. al Quds berada pada koordinat 35 darjah dan 13 minit ke timur pada jenjangan longitud, dan 31 darjah 52 minit ke utara pada jenjang latitud. al Quds berada 52 km dari Laut Merah. 

Asalnya, ia berada pada tenggara Bukit Muria. Barangkali penduduk asalnya berkehendak untuk bermuqim pada kawasan ini atas sebab kedudukannya yang berada di pertengahan antara tiga perbentangan: Lembah Qadrun di timur, Lembah Hanum di selatan dan Lembah Tyropoeon di barat. Juga atas sebab terkumpulnya mata air, sebagai asas kehidupan masyarakat.

al Quds, secara politik adalah tanah yang dijajah dan berbeza beza batasnya saban tahun dan saban peristiwa. Faktor terutama yang menyumbang kepada krisis ini adalah operasi pengyahudian Palestin. Selepas peristiwa Nakbah, Israel telah berupaya mendominasi 40% dari keseluruhan tanah Palestin. Selepas Oslo, wajah Palestin menjadi lebih muram dengan penguasaan 90% Israel ke atas tanah suci Palestin. Kerjaan Palestin telah terpecah kepada dua pusat pemerintahan, Tebing Barat dan Gaza.[9]


Khubaib Akhi
Feqh wa Usuluhu, Universiti Yarmouk Jordan
disempurnakan dalam Bahasa Arab pada 11 Disember 2013
dialih bahasa ke Bahasa Melayu pada 4 Jun 2014


_________________________________________________

[1] Thoriq Sweidan, Falastin at Tarikh al Musowwar m/s 13
[2] al Bukhari dan Muslim, Ahmad dan an Nasa'ie
[3] Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la
[4] al Bukhari, Muslim, Tirmizi
[5] al Bazzar : sanadnya hasan, al Haithami di Majma'u az Zawaid
[6] al Bukhari, Muslim, Ahmad, an Nasa'ie, Ibn Majah dan Abu Daud
[7] Yusuf al Qaradhawi, al Quds Qadhiyah Kullu Muslim m/s 12
[8] Ahmad, Abu Daud, al Hakim dan Tabarani, al Hakim : sahih
[9] Um 'Ammarah, al Quds as Syarif ta'rif wa tarikh

No comments: