Wednesday, June 4, 2014

#KAJIAN : ZIARAH AL QUDS 5/6

Perbahasan

Hujah ke atas pendalilan yang mengharuskan:

1. Qiyas ke atas ziarah Nabi s.a.w ke Makkah adalah Qiyas ma'a al fariq (Qiyas yang tidak bersatu sifatnya), kerana Quraisy bukanlah penjajah Makkah bahkan telah lama bermastautin di situ, Quraisy tidak datang dari pelbagai pelosok dunia dan menjajah Makkah. Ini sudah pasti, sangat bertentangan dengan Zionis yang telah menjajah dengan kejam, menghalau penduduk asal al Quds dengan paksaan dan zalim.

Dr Majdi Daud, dalam sebuah maqalah telah menggariskan beberapa hujah balas kepada qiyas yang dimaksudkan, antaranya [1]

i. Rasul s.a.w memasuki Makkah atas ibadah umrah tanpa pengetahuan Quraisy, tanpa izin Quraisy. Asalnya para Muslimin datang tanpa senjata tetapi Umar r.a mencadangkan agar senjata dibawa kerana mereka sedang menghadapi ahlu harbi (puak yang berperang). Nabi s.a.w mempersetujui cadangan Umar r.a. Ini membawa maksud, bahawa para Muslimin menuju ke Makkah dengan senjata untuk mempertahankan diri mereka. 

Hal ini berbeza, al Quds tidak mungkin diziarahi kecuali dengan izin pihak berautoriti, dengan transaksi kastam dan visa. Sudah pasti, apa sahaja barangan atau hak milik pelancong yang diragui atau berkemungkinan memudharatkan Zionis akan dirampas, bahkan pelancong itu sendiri dihalang masuk ke al Quds.

ii. Quraisy adalah penduduk asal Makkah, mereka pemastautin yang asal di situ. Ini memberi maksud, bahawa mereka punya hak kuasa dan autoriti terhadap sebarang urusan kenegaraan termasuklah kastam dan perundangan yang berkaitan keluar masuk pelancong.

Ini berbeza sama sekali dengan Zionis, mereka bukan penduduk asal al Quds. Mereka telah datang secara kolektif dari seluruh pelosok dunia, seraya menghalau keluar penduduk asal, menjajah dan merampas tanah, membunuh dan memperkosa serta merobek segenap sudut hak milik penduduk asalnya.

Ziarah al Quds, seakan akan adalah sebuah pengiktirafan terhadap tindakan mereka. Tidak syak lagi, bahawasanya ini adalah tindakan terkutuk dan jauh sekali harus dari timbangan sunnah. Ini adalah pengkhianatan secara halus terhadap Allah, Rasul Nya dan para Muslimin.

iii. Makkah bukanlah sebuah tanah milik Muslimin kecuali selepas peristiwa fathu Makkah (pembukaan Kota Makkah), oleh itu ziarah Rasul s.a.w dan para sahabat tidaklah dikira sebuah pengiktirafan terhadap autoriti mereka di tanah tersebut ketika itu. Rasul s.a.w tidak pernah mengiktiraf apa sahaja bentuk penguasaan jahiliyah terhadap Makkah.

Sebaliknya, mereka yang menziarahi al Quds telah mengiktiraf autoriti Zionis dan negara haram Israel. Mereka telah menjadi hujah kepada Zionis untuk terus berkuasa, sehingga Zionis menyatakan kepada seluruh dunia, "lihatlah Muslimin ini, al Quds di bawah penguasaan kami dan kami berhak memberi izin atau menghalang sebarang urusan keluar masuk ke negeri ini! Kami mengalu alukan sesiapa sahaja untuk menziarahinya"

Walhal, mereka dalam diam siap menghalang apa sahaja bentuk perancangan untuk meruntuhkan tembok kekuasaan mereka ke atas al Quds. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali para pendokong Zionis, dan para Muslimin yang pengecut.

iv. Rasul s.a.w bukan seorang yang lemah bahkan tegas dan berprinsip apabila bernegosiasi dengan wakil dari Quraisy, Rasul s.a.w mendesak agar Muslimin mendapat hak menziarahi Makkah sebagaimana seluruh bangsa Arab.

Inilah yang kita fahami, apabila menyelak peristiwa Bai'atu ar Ridhwan selepas itu yang telah menjadikan Quraisy tersentak lantas menghantar utusan untuk membuat memorendum persefahaman yang dinamakan Sulh al Hudaybiyah.

Apakah ini sama dengan mereka yang menziarahi al Quds yang dijajah? Apakah ini ketegasan para penziarah apabila mereka mendekati al Quds?

Bahkan, tidak.

v. Nabi s.a.w telah mengutus Uthman ibn Affan r.a untuk menyatakan hasrat Muslimin kepada Quraisy. Khabar pembunuhan utusan, Uthman r.a telah mengejutkan para Muslimin dan Nabi s.a.w sendiri. Serta-merta Nabi s.a.w menyeru para sahabat untuk berbai'ah (membuat perjanjian) untuk menuntut bela atas kematian Uthman r.a, kesemua sahabat telah menyertai perjanjian ini kecuali seorang munafiq. Kerana Nabi s.a.w dan rombongan sahabat r.anhum asalnya, hanya ingin melaksanakan ibadah umrah kemudian bertukar kepada ibadah jihad di sabilillah atas khabar angin kematian Uthman r.a.

Hari ini, Zionis telah bertindak menyembelih para Muslimin dan semua memaklumi angka dan statistik kematian yang tidak memasuki akal yang sejahtera. Zionis membunuh orang orang tua, dewasa, wanita, ibu ibu mengandung bahkan bayi yang baru lahir tanpa belas kasihan dan kemanusiaan.

Kemudian, segelintir kita mengatakan bahawa mereka ingin menziarahi al Quds kerana mereka menyayanginya?

vi. Rasul s.a.w apabial memasuki Makkah satu tahun selepas itu, Baginda s.a.w dan para sahabat r.anhum memasuki Makkah dengan segenap kekuatan dan keperwiraan. Persefahaman Hudaybiyah telah memberi keamanan kepada para Muslimin dan bangsa Arab keseluruhannya terutama dalam urusan beribadah di Masjid al Haram selama 10 tahun.

Sepanjang tempoh tersebut, sebarang provokasi, pertentangan dan cubaan menyerang Muslimin adalah dilarang sama sekali.

Adakah ini serupa, dengan larangan Zionis terhadap pendudukan rakyat Palestin di tanah asal mereka? larangan masuk terhadap rakyat Palestin sendiri, misalnya Ra'id Salah dan beberapa pemimpin gerakan pembebasan al Quds?

2. Sebenarnya, memadailah memberi sokongan materi dan maknawi dengan medium sokongan yang lain, yang lebih produktif dan transparen tanpa syubhah. Ada pelbagai alternatif yang disediakan, antaranya melalui badan badan aktivisme pembebasan palestin yang rasmi. Antaranya, anda boleh memberi bantuan maknawi dengan menyebarkan kesedaran pembebasan al Quds, kempen-kempen berkaitan dan sebagainya.

Bahkan Khalid Mesy'al dan beberapa pimpinan gerakan pembebasan al Quds sendiri tidak mengharapkan bantuan materi, yang mereka harapkan adalah semua Muslimin terlibat membangunkan masyarakat dengan kesedaran Islam yang utuh di lokaliti masing-masing. 

3. Mereka yang menyatakan bahawa transaksi visa dan urus niaga yang berkaitan bersama Zionis tidak dikira pengiktirafan terhadap autoritian Zionis adalah bertentangan dengan hakikat dan realiti semasa.

Kita maklum, apa sahaja urusan diplomatik pada mana-mana skala dikira sebagai sebuah pengiktirafan. Baik dari pihak kerajaan, badan pertubuhan mahupun persendirian. Semuanya dikira sebagai sebuah pengiktirafan antara dua entiti. Apatah lagi meminta izin, visa dan transaksi keluar masuk negara.

4. Qiyas kepada penduduk asal Palestin dan penduduk yang bermastautin di Palestin atau al Quds adalah juga Qiyas ma'a al fariq (qiyas yang tidak bersatu sifatnya). Pada hal ini, kita berhadapan dengan Feqh ad Dhorurah (Darurat). Penduduk Palestin terpaksa bersosial dan melakukan aktiviti harian mereka dengan pengawasan dan perundangan yang dipolisikan oleh Zionis, baik dari urusan jual beli barangan dapur sehinggalah pendaftaran kelahiran anak.

Qaedah Fiqhiyah menyebut, "sesuatu urusan jika sempit, ia diluaskan", "darurat mengharuskan larangan"

Ia hanya terpakai kepada ahli darurat, dalam hal ini adalah penduduk asal Palestin dan pemastautin di dalam Palestin. Ia tidak valid kepada seluruh umat Islam, kerana mereka tidak berada di dalam situasi penjajahan total.

5. Tentang mendapat pahala pula, terlalu banyak alternatif lain yang bebas syubhah dan mafsadah berbanding menziarahi al Quds. Bahkan, menziarahi al Quds dengan niat sekadar melancong atau lebih teruk untuk menyokong secara langsung adalah dikira satu kesalahan yang nyata.


Khubaib Akhi
Feqh wa Usuluhu, Universiti Yarmouk Jordan
disempurnakan dalam Bahasa Arab pada 11 Disember 2013
dialih bahasa ke Bahasa Melayu pada 4 Jun 2014


_________________________________________________

[1] Dr Majdi Daud, Mafasid wa Makhatir Ziarat al Quds bi Ta'syirat as Shohyuniyah

No comments: